З 2005 року У Водно-інформаційному центрі (м.Київ) щороку проходить Міжнародна Молодіжна Навчальна Програма, яка організована і проводиться Міжнародним Інститутом Екології, Економіки і Промисловості, Університет Лунд, Швеція.

Навчальна програма складається з 4 етапів:

На першому етапі студенти вивчають матеріал на тему; „Сталий розвиток”, яка освітлює сучасні міжнародні програми та ініціативи по забезпеченню збалансованого економічного розвитку, що не погіршує стан навколишнього середовища.

Другий етап присвячений вивченню економічних, політичних та технологічних питань по запобіганню забруднення навколишнього природного середовища і знайомить студентів з основами екологічного менеджменту та принципами прийняття екологічних та економічних рішень.

Третій етап передбачає виконання проектних робіт за обраною темою в сфері сталого розвитку, збереження природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і включає виконання пошукової роботи та проведення досліджень.

Четвертий етап проходить під час Міжнародної Молодіжної Конференції, де всі учасники програми презентують свої проектні роботи та приймають участь у цікавих та пізнавальних заходах.

Тривалість навчальної програми 1 рік. Перші три етапи проводяться безкоштовно. Четвертий етап проходить в форматі міжнародної конференції, в якій приймають участь учасники, що пройшли три етапи навчання. Всі витрати по участі в конференції крім авіа перельоту покриваються організаторами.

Учасники, що пройшли всі етапи навчання отримують міжнародний сертифікат Університету Лунду, Швеція, який підтверджує участь у програмі.

Програма є дуже цікавою та сучасною, оскільки виконана на базі новітніх технологій і комунікацій, інтегрує питання економіки, екології, вчить комплексно вирішувати сучасні економічні, екологічні і соціальні проблеми, вчить основам лідерства та менеджменту. Взяти участь можуть усі бажаючи у віці 14-18 років, що володіють англійською мовою, працюють з комп’ютером та мають вільний доступ до Інтернету.

Під час навчання для студентів будуть проводитись лекції, зустрічі із спеціалістами і фахівцями, будуть організовані навчальні екскурсії і ознайомлення з діяльністю міжнародних організацій та компаній. Навчання буде проходити на англійській мові. Під час навчання будуть також працювати курси з покращення знання англійської мови.